Zásady ochrany osobních údajů

Mgr. Jiří Kostínek IČO: 19637551 fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona,
se sídlem Klíšská 627/80, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,
tel: 607445910, email: jirikostinek@seznam.cz

Chráníme Vaše osobní údaje

Tímto vyhodnocujeme rizika spojená se zpracováním osobních údajů, přijímáme opatření k minimalizaci těchto rizik a seznamujeme dotčené osoby o zásadách zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR.
Zpracováváme osobní údaje zaměstnanců, dodavatelů a/nebo zákazníků (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a další jen a pouze nezbytné osobní údaje)

Máme pouze osobní údaje potřebné pro podnikání.

Nepotřebné osobní údaje neshromažďujeme, pokud zákon nenařizuje uchování údajů, tak je mažeme

Nositele osobních údajů seznamujeme, že zpracováváme jejich osobní údaje a můžou u nás žádat o vysvětlení, o opravu, výmaz údajů či podat námitku proti jejich zpracování, nespokojení se můžou obrátit na dozorový orgán Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, rubrika Poradna/Jak postupovat).

Nemáme citlivé údaje ani nevedeme zdravotní záznamy (kromě posudků o zdravotním stavu a práceschopnosti zaměstnanců).

Předáváme osobní údaje pouze zaměstnancům a dodavatelům zavázaným mlčenlivostí.

Máme osobní údaje v počítači a v telefonu chráněné heslem.

Máme osobní údaje v zamčené místnosti .

Máme důležité dokumenty s osobními údaji v normální uzamykatelné skříni (pracovní , obchodní smlouvy apod.).

Máme osobní údaje pouze pro svoje podnikání (plnění smluv, objednávek apod.).

Máme osobní údaje pro plnění zákonných povinností (vedení účetnictví, mezd apod.).

Máme osobní údaje pro ochranu svých zájmů (správa pohledávek, soudní/správní/jiné řízení apod.).

Nikomu neoprávněnému nezpřístupňujeme osobní údaje.

Nikomu neposíláme nevyžádanou poštu.

Zaměstnanci vědí, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí .

Zaměstnanci vědí, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám.

Dodavatelé vědí, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí.

Dodavatelé vědí, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám.

FAQ / Často kladené dotazy

Jistě, ale v takovém případě bude třeba využít konzultaci e-mailem, abychom se ujistili, že výbava, očekávání a možnosti jsou vyladěné.
Mým cílem je především kvalitní vzdělávání – předávání znalostí, dovedností a zkušeností. Dle mého nejlepšího svědomí a mnohaletých zkušeností to nelze realizovat za víkend. Teprve až od třetího, čtvrtého dne dochází k upevňování a zasazování informací do kontextu.
Pokud vám něco zásadního ve výbavě chybí, pak ano – a můžeme to prokonzultovat v online úředních hodinách. Předpokládám ale, že už nějakou výbavu máte a pak je lepší absolvovat kurz s tím na co jste zvyklí a nové vybavení pořídit uváženě až po akci s nově nabytými zkušenostmi a znalostmi. Jednotlivé položky ultralehké výbavy se totiž navzájem doplňují a fungují jako celek.
Jedná se především o vzdělávací akci, přesto určitá složka výkonu zde přítomná je. Nicméně myslím, že ujít v průběhu celého dne cca 25km středním terénem je v silách i vyloženého nesportovce.
To můžete posoudit pouze vy sami. Platíte mi za zhruba 35let zkušeností v oboru, za všechny chyby které nebudete muset udělat a slepé uličky které nemusíte prošlápnout. Věřím, že investované prostředky se Vám vrátí při nákupu výbavy a při efektivním plánování a provedení Vašich vlastních akcí.
Ano, může se stát, že počasí nebude úplně příznivé. Pokud ale nepůjde o vyloženě katastrofické jevy, nevidím to jako důvod kurz rušit nebo krátit. Naopak, i nepříznivé počasí je možné si se správnou výbavou a nastavením mysli užít a vytěžit ze situace řadu podstatných zkušeností.
Myslím, že ano, obsah kurzu je postaven tak, že pokrývá všechny dovednosti a znalosti potřebné k efektivnímu a bezpečnému trekování a obecně pohybu v přírodě. Nicméně znalost jak snížit váhu batohu může být benefitem v budoucnu, s postupným snižováním kondice, nebo třeba po zranění.
Jiří Kostínek